ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29548 เด็กชายกฤติน อาจแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:53:58 น.
2 29550 เด็กชายจักรชัย จุลลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:56:55 น.
3 29554 เด็กชายณัฐนนท์ นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:38:41 น.
4 29555 เด็กชายทักษ์ดนัย ราชวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:55:24 น.
5 29558 เด็กชายปวริศ แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:43:52 น.
6 29559 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีลาศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:55:05 น.
7 29560 เด็กชายรัชนาท คุณเมือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:58:44 น.
8 29561 เด็กชายสนธยา บุญรอด มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:56:52 น.
9 29562 เด็กชายสุรยุทธ ประยัง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:37:48 น.
10 29565 เด็กชายอภิรักษ์ เจริญวัย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 11:56:25 น.
11 30120 นางสาวอารียา พรมอ่อน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 18/05/2561 21:12:40 น.