ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29026 เด็กชายเกื้อกูล กาวน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 16:25:42 น.
2 29122 เด็กชายกษิดิ์เดช จำปาชัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:58:28 น.
3 29124 เด็กชายเกียรติภูมิ นาทองบ่อ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:51:20 น.
4 29128 เด็กชายณัฐวุฒิ ไวบรรเทา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:50:41 น.
5 29136 เด็กชายเมธัส จันทะนนท์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 09:03:03 น.
6 29143 เด็กชายอภิสิทธิ์ วงศ์สง่า มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 10:29:06 น.
7 29223 เด็กชายกิตติกร คำไล้ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:59:44 น.
8 29278 เด็กชายพีรพัฒน์ ช่วยคูณ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:50:01 น.
9 29282 เด็กชายวัชรพล ศรีแก่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 09:01:35 น.
10 29285 เด็กชายศิริวัฒน์ วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:48:38 น.
11 29524 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทองเติม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 09:11:38 น.
12 29540 เด็กหญิงศริรัตน์ ขำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 09:12:59 น.
13 29543 เด็กหญิงสลิลธาร ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 09:04:47 น.
14 30025 นางสาวณภัทร บุญแสงศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 22/05/2561 16:48:38 น.
15 30026 นางสาวนริศรา พานิล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 22/05/2561 16:52:54 น.
16 30036 นางสาวกนกพร แถลงกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 23/05/2561 21:56:53 น.
17 30037 นางสาวกัลยาณี โสชู มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 23/05/2561 21:58:43 น.
18 30042 นางสาวเปรมฤดี ดาศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 23/05/2561 21:59:16 น.
19 30045 นางสาวภูธนันธร ตะพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 23/05/2561 21:56:05 น.
20 30063 นางสาววรดา ธิมาทาน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 22/05/2561 16:51:41 น.