ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27687 นายวิชิตชัย ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:23:09 น.
2 27744 นางสาวทิพย์ศิริ ทีดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:20:26 น.
3 27754 นางสาวพัชริดา ขาราชา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:26:34 น.
4 27768 นางสาววันนิสา มะลิสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:21:25 น.
5 30074 นางสาวดวงฤดี บุญทัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:27:12 น.