ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27964 นางสาวพิมพ์รัตน์ ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 17/05/2561 22:11:34 น.
2 27967 นางสาวภาณุมาศ แสงปาก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 18/05/2561 08:23:31 น.
3 27974 นางสาววัลย์ลดา เทสี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 18/05/2561 08:24:50 น.