ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27507 นายอารักษ์ นาร่อง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 24/05/2561 12:00:47 น.
2 27540 นายภัสกร บุตรดีเลิศ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 24/05/2561 12:00:11 น.
3 27682 นายฤทธิชัย แก้วกงพาน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 24/05/2561 12:03:55 น.
4 27889 นายธีระพล ประทุมชาติ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:59:38 น.
5 27943 นายยุทธพิชัย สมีงาม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 24/05/2561 12:04:40 น.
6 28271 นายณัฐศพัฒน์ พิมใจ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:00:37 น.
7 28377 นายธนกฤษ สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:52:21 น.
8 28423 นายจีรวัฒน์ ธรรมเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 24/05/2561 12:02:43 น.
9 28438 นายอภิสิทธิ์ จันทะสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 24/05/2561 12:04:28 น.
10 30707 นายภัชรพล สายธารพรม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:54:32 น.