ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27177 นางสาวธนาภรณ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:55:17 น.
2 29032 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นานวน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 24/05/2561 08:26:21 น.
3 29039 เด็กชายภานุพงษ์ อัญชุลี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 24/05/2561 08:17:45 น.
4 29040 เด็กชายภูมินทร์ นิ่มทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 24/05/2561 08:16:05 น.
5 29483 นายจักริน สว่างชาติ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:58:58 น.
6 30163 เด็กหญิงชลธิชา นิจพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:05:36 น.
7 30174 เด็กหญิงอภิญญา ธรรมบุญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 16:51:19 น.
8 30179 เด็กชายโชคอนันต์ ต่วนชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:15:57 น.
9 30180 เด็กชายฐปนยศ นพกิติลาภ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:16:16 น.
10 30181 เด็กชายณัฐภัทร นุราช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:07:45 น.
11 30183 เด็กชายณัฐวุฒิ โหรสกุล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:13:44 น.
12 30184 เด็กชายทวีพัฒน์ ทองลี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 06:32:21 น.
13 30191 เด็กชายฤทธิชัย พุ่มพั้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:19:12 น.
14 30192 เด็กชายวัชรพล ลบพื้น มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:17:54 น.
15 30197 เด็กชายอภิสิทธิ์ สาลีอาจ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:09:26 น.
16 30266 เด็กชายปรเมษฐ์ สุถานา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 22/05/2561 19:57:47 น.
17 30268 เด็กชายรังสรรค์ ไพศาลธรรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:46:55 น.
18 30276 เด็กชายอัคคกิตติ์ แก้วบุญตา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:45:27 น.
19 30692 นางสาวสหฤทัย ธรรมนาม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 23/05/2561 20:25:46 น.
20 30694 นางสาวสุธาดา แจ้งภูเขียว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 23/05/2561 20:21:12 น.